Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North vinh danh “Nhân viên xuất sắc nhất Quý I và II năm 2020”

Tiếp nối những thành công được lan tỏa từ chương trình bình chọn Nhân viên xuất sắc nhất quý, ngày 03/8/2020, buổi lễ vinh danh “Nhân viên xuất sắc nhất quý I và II năm 2020” của PVFCCo North được diễn ra trang trọng với sự tham gia của toàn thể CBNV Công ty.

Vượt qua vòng bỏ phiếu của toàn Công ty, giải “Nhân viên xuất sắc nhất quý I năm 2020” đã được trao cho anh Nguyễn Đình Hải - Chuyên viên Phòng TCHC và  giải “Nhân viên xuất sắc nhất quý II năm 2020” đã được trao cho chị Nguyễn Mỹ Linh Chi - Chuyên viên Phòng TCKT. Các nhân viên trên trong thời gian vừa qua đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Xin gửi lời chúc mừng đến anh Nguyễn Đình Hải, chị Nguyễn Mỹ Linh Chi và chúc cho toàn thể CBNV PVFCCo North tiếp tục nỗ lực hơn nữa để để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

          Sau đây là hình ảnh tại buổi lễ: