Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North vinh danh “Nhân viên xuất sắc Quý IV/2020”

Tiếp nối những thành công được lan tỏa từ chương trình bình chọn Nhân viên xuất sắc nhất quý, sáng ngày 25/01/2021, chương trình vinh danh “Nhân viên xuất sắc quý IV” của PVFCCo North được diễn ra trang trọng với sự tham gia của toàn thể CBNV Công ty.

Vượt qua vòng bỏ phiếu của toàn Công ty, giải “Nhân viên xuất sắc quý IV/2020” đã được trao cho chị Nguyễn Thị Anh - phòng Kinh doanh và chị Vũ Thị Nguyệt - phòng TCHC. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Công ty giành cho người lao động đã có nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Xin gửi lời chúc mừng đến hai chị: Nguyễn Thị Anh, Vũ Thị Nguyệt và chúc cho toàn thể CBNV PVFCCo North tiếp tục nỗ lực hơn nữa để để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

            Sau đây là hình ảnh tại buổi lễ: