Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

PVFCCo North vinh danh “NVXS Nhất” quý 2/2021.

“Nhân viên xuất sắc nhất quý” là chương trình thi đua do PVFCCo North phát động nhằm bình chọn, biểu dương CBNV có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động kinh doanh hàng quý của PVFCCo North.

Tiếp nối những thành công được lan tỏa từ chương trình bình chọn Nhân viên xuất sắc nhất quý, sáng ngày 26/7/2021, buổi lễ vinh danh Nhân viên xuất sắc nhất quý 2/2021 của PVFCCo North được diễn ra trang trọng với sự tham gia của toàn thể CBNV Công ty.  

Vượt qua các vòng bỏ phiếu, bình xét của toàn Công ty, giải Nhất Nhân viên xuất sắc nhất quý 2/2021 đã được trao cho anh Nguyễn Tiến Hưng - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán; anh Nguyễn Hoàng Anh - Chuyên viên phòng Kinh doanh và anh Ngô Quốc Chính - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - đạt giải Nhì.  Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Công ty giành cho người lao động đã có nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Xin gửi lời chúc mừng đến các anh: Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Hoàng Anh, Ngô Quốc Chính và chúc cho toàn thể CBNV PVFCCo North tiếp tục nỗ lực hơn nữa để để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Do diễn biến của dịch bệnh Covid 19 nên rất nhiều CBNV đã tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến trong đó có anh Ngô Quốc Chính, hiện đang công tác tại kho Hải Phòng

          Sau đây là hình ảnh tại buổi lễ:

“Nhân viên xuất sắc nhất quý” là chương trình thi đua do PVFCCo North phát động nhằm bình chọn, biểu dương CBNV có thành tích xuất sắc đóng góp cho hoạt động kinh doanh hàng quý của PVFCCo North.

Tiếp nối những thành công được lan tỏa từ chương trình bình chọn Nhân viên xuất sắc nhất quý, sáng ngày 26/7/2021, buổi lễ vinh danh Nhân viên xuất sắc nhất quý 2/2021 của PVFCCo North được diễn ra trang trọng với sự tham gia của toàn thể CBNV Công ty.  

Vượt qua các vòng bỏ phiếu, bình xét của toàn Công ty, giải Nhất Nhân viên xuất sắc nhất quý 2/2021 đã được trao cho anh Nguyễn Tiến Hưng - Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán; anh Nguyễn Hoàng Anh - Chuyên viên phòng Kinh doanh và anh Ngô Quốc Chính - Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính - đạt giải Nhì.  Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Công ty giành cho người lao động đã có nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Xin gửi lời chúc mừng đến các anh: Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Hoàng Anh, Ngô Quốc Chính và chúc cho toàn thể CBNV PVFCCo North tiếp tục nỗ lực hơn nữa để để chinh phục những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Do diễn biến của dịch bệnh Covid 19 nên rất nhiều CBNV đã tham dự buổi lễ theo hình thức trực tuyến trong đó có anh Ngô Quốc Chính, hiện đang công tác tại kho Hải Phòng

          Sau đây là hình ảnh tại buổi lễ: