Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông báo mời thầu gói thầu “Lắp đặt hệ thống camera quan sát tại Kho Hải Phòng”

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc kính mời các nhà cung cấp tham gia đấu thầu với thông tin cụ thể như sau:  
    - Tên gói thầu: Lắp đặt hệ thống camera quan sát tại Kho Hải Phòng  
    - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc  
    - Nguồn kinh phí: Sản xuất kinh doanh năm 2013  
    - Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh  
    - Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 8h00 ngày 12/6/2013 đến trước 12h00 ngày 12/6/2013  
    - Địa điểm phát hành hồ sơ: Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc, tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí VN, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.  
    - Thời hạn kết thúc nộp hồ sơ thầu: 14h00 ngày 17/6/2012  
    - Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc, tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí VN, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.  
    ĐT: 04 3537 8256         Fax: 04 3537 8255  
    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai: ngay sau khi đóng thầu tại trụ sở Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc, tầng 4, tòa nhà Viện Dầu khí VN, 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN.