Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm băng tải Inox phục vụ bốc xếp tại kho Hải Phòng”.

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc (PVFCCo North) tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước theo Luật đấu thầu với gói thầu như sau:

 1. Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

 2. Tên gói thầu: “Mua sắm băng tải Inox phục vụ bốc xếp tại kho Hải phòng”.

 3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

 4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường (trong nước).

 5. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

 6. Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu (HSYC) chào hàng: Từ ngày 25 tháng 07 năm 2019 đến 09 giờ 00 ngày 06 tháng 08 năm 2019 (trong giờ hành chính). Đính kèm Bảng chào giá hàng hóa và bản vẽ băng tải.

 7. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí.

 8. Địa chỉ phát hành: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội; số fax: 024.3537 8255; điện thoại liên hệ: 024.3537 8256.

 9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 06 tháng 08 năm 2019.

 10. Hồ sơ đề xuất được mở công khai: Vào lúc 10 giờ 00 ngày 06 tháng 08 năm 2019 tại PVFCCo North.

  PVFCCo North kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian địa điểm nêu trên.