Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Từ ngày 17 - 19/08/2016, PVFCCo North tổ chức cho CBNV tham dự khóa học "Tư vấn chuẩn hóa các quy trình, quy định tại Công ty".

    Để việc triển khai các hoạt động, các nhiệm vụ được giao trong toàn Công ty được thực hiện ngày một khoa học và mang lại hiệu quả tối ưu, từ ngày 17 - 19/08/2016, PVFCCo North tổ chức cho CBNV tham dự khóa học "Tư vấn chuẩn hóa các quy trình, quy định tại Công ty".  
    Từ các kiến thức do giảng viên truyền đạt kết hợp với sự trao đổi thảo luận, CBNV Công ty đã cùng nhau phân tích thật rõ những nội dung công việc mà mình đang thực hiện, sự phối hợp giữa các bộ phận liên quan, từ đó đề ra các giải pháp giảm thiểu những vướng mắc trong quá trình làm việc, nâng cao hiệu suất công việc.  
    Việc chuẩn hóa các quy trình, quy định tại Công ty góp phần hoàn thiện việc tổ chức quản lý, nâng cao năng suất lao động, từ đó góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty.  
    Sau đây là một số hình ảnh: