Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Linh

  • Xóm 3 Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại: 0845.213.888