Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp một

CỬA HÀNG: Công ty TNHH Khải Linh

  • Đội 3, Xã Dị Chế, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên.
  • Điện thoại: 02213.501.568