Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty Cổ phần Phân bón Phủ Quỳ

  • Cụm Công nghiệp Nghĩa Mỹ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: 0383.881122