Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Thanh Hóa

  • Tiểu khu I, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
  • Điện thoại: 0223.843916