Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Xí Nghiệp Kinh doanh Lương thực Tổng hợp đường 8 - CN Công ty CP Lương thực Hà Tĩnh

  • Số 1 Ngô Đức Kế, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 02393.835318