Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp, Xây dựng Anh Thái

  • Khu Chợ Sậy, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Tp.Hà Nội
  • Điện thoại: 02433.987.432