Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty Cổ phần Thương mại Thiệu Yên Thanh Hoá

  • Thị trấn Quán Lào, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hoá
  • Điện thoại: 02373.869221