Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên

  • Số 64A, đường Việt Bắc, Tổ 15, phường Đồng Quan, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
  • Điện thoại: 02083.856.332