Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty TNHH TMTH Tri-Lịch

  • KP5, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình
  • Điện thoại: 0905 812 125