Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Hộ kinh doanh Ninh Ngọc Cơ

  • Thôn Tháng Mười, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0972.336.999