Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí miền bắc

Hệ thống nhà phân phối cấp 1, khách hàng thương mại

CỬA HÀNG: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu TTH Vina

  • Lô K33, khu 1, phố Bình Minh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: 02373.756.280